Mentor kompetencji menedżerskich.
Organizuje kursy dla osób pracujących w biznesie i szefów terenowych jednostek handlowych. Jest akredytowanym trenerem Fundacji Training Projects.

Prowadził szkolenia dla:

 • Animex K4 sp. z o.o. ,
 • Primeore Trading (Polska) sp. z o.o.,
 • Cronimet PL sp. z o.o. GK ,
 • Carservis SA GK ,
 • Phosagro Polska sp. z o.o.,
 • Eko – Tank sp. z o.o.,
 • K-Flex Polska sp. z o.o.,
 • Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o.,
 • Milkpartners Polska sp. z o.o.,
 • BNY Mellon (Poland) sp. z o.o.,
 • Jones Lang Lasalle sp. z o.o.,
 • Amw Sinevia sp. z o.o.,
 • Nowa Elektro sp. z o.o.,
 • Exertis Supply Chain Services Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce

Prowadził warsztaty w projektach ze środków europejskich:

 • Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań,
 • Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO,
 • Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. PN 386,
 • International Journal of Food Science and Bioprocessing 1(1),
 • Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki,
 • Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania,
 • Ochrona informacji w polityce bezpieczeństwa państwa. Informacja w instytucjach bezpieczeństwa państwa.,
 • Przedsiębiorstwo. Wyzwania. Niepewność,
 • Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling. PN 389,
 • Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(4)2013. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy,
 • Z zagadnień form bibliografii: monografia bibliograficzna,
 • Edukacja na poziomie ECDL i TELC w gminie Filipów,
 • „Strażak OSP – Ratownik medyczny”,
 • Wyobraźnia, technika i środowisko.,
 • Odkrywajmy świat z małymi odkrywcami,
 • Język angielski dla najmłodszych,
 • „Nigdy nie zaginie góralska muzyka,
 • Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich więcej,
 • Ja i mój „brat” mamy wpływ na współczesny świat,
 • Język angielski w administracji oświatowej,
 • Anglo-przedszkolaki,
 • Wesołe przedszkolaki,
 • Edukacja szansą na przełamanie barier!,
 • Nowe kwalifikacje mieszkanców gm. Chmielnik,
 • Edukacja kluczem do osiągnięcia najwyższej jakości w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Gór Świętokrzyskich,
 • Modelowanie naszą pasją,
 • Animatorzy – aktywni na rzecz rozwoju gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich,
 • Festiwal Słowa Brzechwa & Tuwim w Lidzbarku Warmińskim,
 • @ktywna wwwioska,
 • „Warsztaty kulturalno-artystyczne szansą rozwoju naszych talentów” ,
 • Ja też mam talent!,
 • Zielony uniwersytet na wsi,
 • Język angielski na wsi,
 • „Interaktywny przedszkolak w gminie Nowogard,
 • „Level” – Akademia komputerowa,
 • Nowe Horyzonty – szkolenia komputerowe dla osób 50 +,
 • Czas na kompetencje komputerowe,
 • Pełne kompetencje językowe – nowe możliwości.,
 • Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, rok 2012 i 2013 oraz 2014-2015, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2008, 2009 i 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Współautor wydawnictw: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.27/3/2012, Dostawy ciężarówek dla sił zbrojnych RP – wybrane zagadnienia ekonomiczne i techniczne, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych, International Journal of Food Science and Bioprocessing 1(1) , Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości, Mocarze czasu pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej, Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze. Projektowanie, montaż i eksploatacja; praca zbiorowa, Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 1, Security in V4 constitutions and political practices, Śląski Przegląd Statystyczny 11(17) 2013, Współczesne problemy inżynierii ruchu lotniczego. Modele i metody, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies 2017, nr 3: Podmiotowość.
Posiada akredytację: American Strategic Diploma